Cookie & privacy disclaimer

U bent hier

Zie ginds komt de stoomboot uit Spanje weer aan ... en ook Queen Yelien biedt heel wat "moois" aan !

 

Privacy en Cookies

Queen Yelien behoudt zich het recht voor - om uitsluitend voor intern gebruik - gegevens van de gebruiker te verzamelen.
Dit zowel rechtstreeks via verzameling van de gegevens die door de gebruiker worden opgegeven (op het ogenblik van de bestelling), als onrechtstreeks (vb. via gebruik van cookies).
De gebruiker heeft het recht om die gegevens in te zien, te wijzigen en te laten verwijderen indien de gebruiker niet langer informatie wenst te ontvangen (nieuwsbrief).   
Uw persoonsgegevens worden nooit doorgegeven aan derden.